Haziranda, kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 10,9 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı milletlerarası yatırım konumuna nazaran, haziran sonu prestijiyle, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna nazaran yüzde 10,9 oranında artışla 134,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bu devirde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde  8,9 oranında artarak 56 milyar ABD doları olurken, öteki kesimlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12 oranında artarak 49,4 milyar ABD doları seviyesinde kayıtlara geçti.

Haziran ayı memleketler arası yatırım durumunun ayrıntıları:

 • Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna nazaran yüzde 0,1 oranında artarak 11,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
 • Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4 oranında artarak 15,9 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 16,1 oranında artışla 18,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
 • Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna nazaran yüzde 15,2 oranında artışla 10,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
 • Diğer kesimler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna nazaran yüzde 14,4 oranında artarak 44,4 milyar ABD doları düzeyinde oldu.
 • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu kesiminin kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna nazaran yüzde 11,8 oranında artarak 24,8 milyar ABD doları olurken, özel kesimin kısa vadeli dış borcu yüzde 9,9 oranında artarak 80,6 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti.
 • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki nakdî kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna nazaran yüzde 11,4 oranında artarak 70,7 milyar ABD doları, nakdî olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 10,4 oranında artarak 63,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.
 • 2021 yıl sonunda 460 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Haziran sonu prestijiyle 405 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
 • Aynı devirde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 85 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
 • 2022 Haziran sonu prestijiyle, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 46,2’si ABD doları, yüzde 25,5’i euro, yüzde 9,1’i TL ve yüzde 19,2’si başka döviz cinslerinden oluştu.
 • 2022 Haziran sonu prestijiyle, orjinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl yahut daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye nazaran kısa vadeli dış borç stoku, 182,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.
 • Söz konusu stokun 17,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel dalın yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.
 • Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu kesiminin yüzde 19,2, Merkez Bankası’nın yüzde 16,1,  özel kesimin ise yüzde 64,7 oranında hisseye sahip olduğu gözlendi.

Yorum yapın