Çalışan-emekli ne kadar alacak? İşte 3600 ek gösterge detayları…

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, çalışan ve emekli 5,3 milyonu aşan kamu işçisinin ek göstergelerinin tekrar belirlenmesini sağlayan tarihi nitelikteki ek gösterge düzenlemesinin kapsamı kamuoyu beklentileri doğrultusunda genişletildi.

ANKARA (İGFA) – Bakanlık tarafından kıymetlendirilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ek gösterge ıslahat paketinde yapılan değişikliklerle birlikte kamuda çalışan birçok meslek kümesi ve unvanın da 3600 ek göstergeden faydalanması sağlandı. Böylelikle 1994 yılından bu yana kapsamlı bir halde ele alınmamış olan ek gösterge sistemi, yeni kaidelere ahenk sağlaması emeliyle, bütüncül bir bakış açısı gözeterek tekrar revize edildi.

Memurların; takım unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, misyonun kıymeti, sorumluluk seviyesi, hiyerarşik pozisyonu ve eğitim durumu temel alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi ve memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında iyileştirmeler yapıldı.

Bu kapsamda öncelikle birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla;

Tüm öğretmenlerin,

2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin,

Alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sıhhat çalışanlarının ve din vazifelilerinin ek göstergeleri 3.600’e yükseltildi.

Çalışmanın Kapsamı Tüm Meslek Kümelerinin Faydalanacağı Biçimde Genişledi

Ayrıca avukatlar, vilayet müdürleri, bekçiler ve uzman jandarmalar, uzman erbaşlar üzere 3000 ek göstergeli tüm meslek kümelerinin da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı. Dört meslek kümesinin yanı sıra toplumsal tarafların beklentileri dikkate alınarak vilayet müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri, gelir uzmanları ve mali hizmetler uzmanları üzere meslek uzmanlar ve denetmenlerin de 2.200 olan ek göstergeleri 3.600 ek göstergeye çıkarıldı.

Düzenleme kapsamında 2022 Temmuz ayı itibariyle ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan birinci derecedeki bir memurun; emekli aylığında 1.728 TL, emekli ikramiyesinde ise 62.299 TL artış olacak. Örneğin; Temmuz ayı itibariyle birinci derecedeki 3000 ek göstergeli öğretmen, sıhhat çalışanı, din vazifelisi, avukat ve matematikçi üzere unvanlarda vazife yapanların emekli aylığı 7.878 TL’den 9.605 TL’ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 284.073 TL’den 346.371 TL’ye çıkacak. Polisler de kelam konusu bu artıştan yararlanacak ve ek ödemeleri ile birlikte emekli aylıkları 7.978 TL’den 9.705 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 284.073 TL’den 346.371 TL’ye yükselecek. Ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilen sıhhat çalışanları, din vazifelileri, denetmen ve şube müdürü üzere memurların ise emekli aylıklarında 1.946 TL ve ikramiyelerinde 70.210 TL ek ödeme olacak. Bu kapsamda bu bireylerin emekli aylıkları 7.659 TL’den 9.605 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 276.161 TL’den 346.371 TL’ye yükselecek.

Tutarlar 2022 Temmuz ayında yüzde 40 artırım uygulanacağı varsayılarak hesaplanmış olup, ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 2023 Ocak ayında memur maaş artırımları oranında artacak. Öte yandan kamuda unvanlar ortasındaki hiyerarşi dikkate alınarak genel müdür yardımcısı ve emsali takımda vazife yapan yöneticilerin 3.600 olan ek göstergeleri de 4.400 olarak yine belirlendi. Tüm bunlara ilaveten adalet duygusu rehberliğinde ek göstergesiz yardımcı hizmetler sınıfında misyon yapanlar da dahil olmak üzere tüm memurlarımıza ek 600 puan verilmesi sağlanarak emekli ve çalışan tüm kamu vazifelilerinin ek göstergelerinde düzgünleştirme yapıldı.

Mülki Yönetim Amirleri ve Belediye Liderleri Unutulmadı

Meclise sevk edilen ek gösterge çalışmasında ayrıyeten mevcut sistemdeki hiyerarşik istikrarlar gözetilerek mülki yönetim hizmetleri sınıfında misyon yapmakta olan valiler ve kaymakamlarımızın misyon aylıklarında düzgünleştirme yapılmasına yönelik düzenlemeye yer verildi. Çalışmaya ilaveten belediye liderlerimizin emekli aylıkları ortasında makam tazminatından ötürü var olan farklılaşmanın ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu çerçevede 2008 sonrası misyona başlayan ya da 2008 öncesi vazifeye başlamış olup mevcut kuralları sağlayamadığı için makam tazminatından faydalanamayan belediye liderlerinin emekli aylıkları kelam konusu tazminatlar eklenmek suretiyle ödenecek. Bu sayede makam tazminatlarından faydalanamayan 2008 sonrası vazifeye başlamış bir belediye liderinin emekli aylığında temmuz ayı itibariyle 8.228 TL, vilayet belediye liderinin emekli aylığında 7.199 TL, ilçe belediye liderinin emekli aylığında 4.113 TL ve başka belediye liderlerinin emekli aylıklarında ise 3.086 TL artış olacak.

En Düşük Emekli Aylıkları 3500 TL’ye Yükselecek

Bakanlık tarafından yapılan çalışmada tüm emeklileri ilgilendiren çok kıymetli bir düzenleme de yer alıyor. Düzenleme ile mevcutta 2.500 TL olan en düşük emekli aylığı 3.500 TL’ye çıkıyor. Bu kapsamda 2022 Temmuz ayı itibariyle bütün emeklilerin aylıklarına birinci altı aylık artırım da uygulanacak.

Yorum yapın