6’lı masa 5’inci kez toplandı: Liderlerden ortak açıklama

6’lı masa bugün beşinci sefer toplandı. Saat 14’te başlayan toplantıya ÂLÂ Parti Genel Lideri Meral Akşener mesken sahipliği yaptı. Akşener, konuklarını GÜZEL Parti Genel Merkezi’nin kapısında karşıladı.

Daha evvel Cumhurbaşkanı adayının ismini konuşmadan yetkilerini tartışan önderler, bu toplantıda Cumhurbaşkanı’nın geçiş süreci sonrasındaki yetkilerini görüştü. Bu kapsamda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişte Anayasa’nın değişecek unsurları ele alındı.

Bundan evvelki 4 toplantıda olduğu üzere, beşinci toplantının akabinde da başkanların imzasını taşıyan ortak bir yazılı açıklama yapıldı.

LİDERLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Yazılı açıklamada şu tabirlere yer verilidi:

“Ülkemize ve milletimize ağır ekonomik, toplumsal ve ruhsal bedeller ödeten Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin açtığı yaraları sarabilmek, hukukun üstünlüğünü ve siyasi ahlakı tekrar tesis edebilmek için büyük bir kararlılıkla başlattığımız işbirliği sürecinin beşinci toplantısını bugün GÜZEL Parti Genel Lideri Sayın Meral Akşener’in mesken sahipliğinde gerçekleştirdik.

İktidarın milletimizi kutuplaştırarak birbirine hasım ilan eden bu kutuplaşma üzerinden çıkar tertibini sürdürmeyi amaçlayan kirli siyasetinin karşısında huzurun hâkim olduğu “Yarının Türkiyesi’ni” inşa etmeye kararlıyız.

Bu vesileyle, bundan tam 29 yıl evvel Madımak ve Başbağlar’da yitirdiğimiz vatandaşlarımızı bir kere daha hürmet ve rahmetle anıyor, yaşananlardan ders çıkararak, birçok acı deneyimleri yaşamamıza sebep olmuş bu siyaset anlayışını ve bu nefret lisanını reddettiğimizi ve memleketimizde toplumsal barışı kesinlikle tesis edeceğimizi bir defa daha ilan ediyoruz.

Bugünkü toplantımızda, işbirliğimizin geldiği evreyi, milletimizin gündemindeki meşakkatleri ve o sorunları çözmek üzere atılacak yeni adımları ele aldık.

Altı siyasi partinin Genel Liderleri olarak, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatımız” ile “Temel Prensipler ve Hedefler” metnimizi daha evvel milletimizle paylaşmıştık. Ayrıyeten, görevlendirdiğimiz Seçim Güvenliği ve Kurumsal Islahatlar Komitelerinin çalışmaları da kamuoyunun takdirine sunulmuştur.

Anayasal ve Yasal Islahatlar Kurulu çalışmalarını sistemli bir formda sürdürmektedir.

İktidarın son periyotta devreye sokmaya çalıştığı siyasetlerin dünyaya kapalı ve otoriter bir yapının kalıcı nitelik kazanması maksadına dönük olduğu açıktır. Bu çerçevede, BDDK’nın geçtiğimiz hafta içinde aldığı kararlar da açık bir halde hür kambiyo sisteminden sermaye denetim sistemine geçişin adımları olarak görülmektedir.

Siyasi iktidar tarafından Haziran ayında TBMM’ye sunulan ek bütçe ise iktisat siyasetlerinin iflasının itirafıdır. İktidar, tercihini bir sefer daha enflasyonla ve işsizlikle gayretten, çiftçinin, memurun ve emeklilerin kederlerinden değil yandaş müteahhitlerinden ve faiz lobilerinden yana yaptığını açıkça göstermiştir.

Genel Liderler olarak bizler, iktidarın ülkemizi geçen yüzyılda kalan, kapalı bir ekonomi-politik sisteme yöneltme eforlarına karşı çaba etme kararlılığımızı bir kere daha teyit ediyoruz.

Kurallı, verimli, rekabetçi, istihdamı önceleyen bir iktisadın garantisi olarak, yüksek enflasyon ve işsizliği bitirmeye, çiftçimizi, işçimizi, sanayicimizi, esnafımızı, memurumuzu ve emeklimizi refaha kavuşturmaya; milletimizin hiçbir ferdini açlık hududunun altında bir taban fiyata mahkûm etmemeye kararlıyız.

Öte yandan, TBMM gündemindeki, özünde sansür niteliği taşıyan dezenformasyon yasa teklifi, siyasal ve toplumsal muhalefeti hatalı ilan ederek cezalandırmaya ve demokratik seçim ortamını zedelemeye odaklanmıştır. Dezenformasyon yasasının ertelenmesi bizi asla rehavete sürüklemeyecektir. Basın ve tabir özgürlüğünü savunma konusundaki kararlı tavrımızı sürdüreceğiz.

Türk dış siyasetinde ise son yıllarda şahsî ve tepkisel tercihlere bağlı olarak yaşanan; savrulma, hedefsizlik ve vizyonsuzluğun son örneği, NATO’nun Madrid Tepesi sürecinde görülmüştür. Türkiye’nin haklı taleplerini somut teminatlara bağlamayan üçlü mutabakat metni, bir iç siyaset gereci olarak kullanılması dışında rastgele bir paha taşımamaktadır.

Bu çerçevede dış politikayı şahsi menfaatlere nazaran değil, ulusal menfaatlere nazaran yöneteceğiz. Türkiye’yi prestiji sarsılan değil; kelamı dinlenen, saygın ve bölgesinin en güçlü ülkesi yapacağız.

Bir kere daha altını çizmek isteriz ki; Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçtiğimiz 2018 yılından bu yana yalnızca siyasi iktidarın ve bir avuç azınlığın mutlu olduğu, vatandaşlarımızın ise feryat ve isyan ettiği, adaletsiz, haksız ve keyfi uygulamalarla, çarpık ve gayri ahlaki kriterlerle karşı karşıyayız.

Ülkemizin yaşadığı, bilhassa son dört yıldır katlanarak artan ve milletimize ağır bir yük hâline gelen tüm meselelerin kaynağında, tek bir kişinin ve onun belirlediği dar bir zümrenin tahakkümünü temel alan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi vardır.

Bu sıkıntıları aşabilmenin yolu, siyasi iktidar ve ortaklarının tüm gündem değiştirme gayretleriyle yıpratmaya çalıştıkları Cumhuriyet kıymetlerimize ve demokratik hukuk devleti prensiplerine sıkı sıkıya sarılarak ulusal egemenliğimizi temel alan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi” yeniden milletimizin teveccühü ile hayata geçirmek üzere, seçim sandığının bir an önce milletimizin önüne getirilmesidir.

İşte bu nedenle, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile amacımız:

Mahkûm edildikleri işsizlik ve baskı altına alınmaya çalışılan özgürlükler de dahil olmak üzere, gençlerimizin önündeki tüm mahzurları kaldırıp, hayallerine kavuşabilmelerini sağlamaktır.

İşletmelerimizin yurt dışı ile rekabet edebilmeleri ve hem ulusal hem de memleketler arası piyasalarda marka pahası oluşturmalarına takviye olmaktır.

Esnafımızın, üreticimizin, sanayicimizin ve çiftçimizin, tüketiciye, uygun fiyata kaliteli eser sunabilmesi, ürettiğinden kazanabilmesidir.

Memurumuzun, çalışanımızın, emeklilerimizin hak ettiği hayat kalitesine kavuşmasıdır.

Kapsayıcı siyasetlerle yoksulluğun, bilhassa de bayan ve çocuk yoksulluğunun sonlandırılması, milletimizin her bir ferdinin refahtan adil hisse almasını sağlamaktır.

Özetle, yalnızca idare sisteminin değil, topyekûn hayatlarımızın değişmesidir. Milletçe hak ettiğimiz, 21’inci yüzyıla yakışır, keyifli ve refah içinde bir Türkiye’ye kavuşmaktır.

Bilinmesini isteriz ki; altı siyasi partinin ortak akıl ve makulde buluşmak üzere oluşturduğu istişare sistemini, adaylık tartışmasına indirgemeye çalışanlar, milletimizin ve ülkemizin geleceğine dair büyük bir kazanım olarak gördüğümüz çalışmalarımızı asla sekteye uğratamayacaktır.

Bir defa daha ilan ediyoruz ki; Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemden yana olan, demokrasi âşıklarının adayı olacaktır.”

KAYNAK: AJANSLAR

Yorum yapın